Barendrechts Dagblad | Vragen over langere wachtlijsten jeugdzorg

Vragen over langere wachtlijsten jeugdzorg

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Van inwoners in Barendrecht die via het Wijkteam een beroep doen op Jeugdzorg ontvangt SGP/ChristenUnie signalen, dat er sprake is van een nog weer langer wordende wachtlijst en van een grote toeloop van zorgvragen. Met een verwijzing van de huisarts mag in sommige gevallen met voorbijgaan aan de wachtlijst door betrokken toch zelf hulp van zorgverleners worden ingeschakeld waarbij wordt aangegeven dat de rekening naar de gemeente mag worden gestuurd en door de gemeente zal worden betaald, aldus de betrokken inwoners. Dit brengt raadslid Martijn van Meppelen Scheppink tot de volgende vragen aan het College:

Kan het College aangeven hoe het op dit moment met de wachtlijst-Jeugdzorg is gesteld? Klopt het dat er sprake is van een grote toeloop en een langer wordende wachtlijst?
Welke effecten hebben het verbeterplan Wijkteams en de transitie Sociaal Domein hier op? Is er sprake van een verbetering? Zo ja, in welke mate?
Welke (aanvullende) maatregelen kunnen worden genomen om de wachtlijst te bekorten?
Klopt het dat in sommige gevallen met een verwijzing van de huisarts en met voorbijgaan van de wachtlijst, door betrokken zelf toch zorgverleners mogen worden ingeschakeld waarbij de rekening door de gemeente wordt betaald?
Zo ja, worden betrokkenen op de wachtlijst actief op deze mogelijkheid gewezen?

 

Ingezonden door SGP?ChristenUnie


Foto: Digitaal Dagblad