Barendrechts Dagblad | SP wil gemeentebeleid tegen onbedoeld racisme

SP wil gemeentebeleid tegen onbedoeld racisme

mainImage

De SP in Rotterdam bijt zich vast in de gewijzigde Nederlandse samenleving sinds Black Lives Matter en wil met behulp van data onderzocht hebben hoe er een nieuw preventief beleid binnen de gemeentelijke instellingen kan worden ontwikkeld dat meteen in lijn zit met de uitgangspunten van de nota Relax, dit is in Rotterdam. Het gaat daarbij om ‘’een specifieke gelijkwaardigheid effectbeoordeling.’’ Met andere woorden: bij elk te nemen besluit moet vooraf geanalyseerd worden of er geen racistische of discriminatoire effecten in verborgen gaan.

‘’Het moet het gemeentelijk beleid gelijkwaardiger en eerlijker maken’’, vindt fractievoorzitter Aart van Zevenbergen. ‘’En de beoordeling moet óók door middel van periodieke zienswijzen zo nodig herijkt kunnen worden. Komende donderdag vraagt hij voor deze motie een meerderheid aan de gemeenteraad, omdat hij stellig van mening is dat ‘’de huidige wetgeving en handhaving tegen racisme duidelijk te kort schiet.’’

Van Zevenbergen: ‘’Tegen institutioneel racisme hebben we eigenlijk alleen de grondwet. De beleidsvoering in Rotterdam kan onbedoeld discriminatoir en racistisch zijn. Het vooraf uitvoeren van een gedegen risicoanalyse op het gebied van discriminatie en racisme kan zichtbaar maken in hoeverre er rekening is gehouden met de negatieve gevolgen van beleid.’’