Barendrechts Dagblad | Opruimingskosten voor Picknick in ’t Park

Opruimingskosten voor Picknick in ’t Park

mainImage

De gemeente Barendrecht heeft de organisator van Picknick in ’t Park achteraf extra kosten in rekening gebracht, omdat deze in gebreke is gebleven bij het opruimen van het plastic in het park Buitenoord na het evenement. Dit blijkt uit de beantwoording van wethouder Cees Schaap op vragen van de EVB.
‘’In de voorschriften bij de verleende vergunning staat dat de aanvrager verplicht is het terrein direct na afloop van het evenement op te ruimen en schoon te maken door in ieder geval papier, etensresten en ander afval op te ruimen en af te voeren’’, aldus Schaap, die verder meldt dat de kosten van het opruimen en afvoeren van afval voor rekening van de aanvrager zijn. De door de gemeente gemaakte kosten voor het opruimen en afvoeren van het plastic in het park komen dus ten lastte van de aanvrager.  En dat is volgens de wethouder ook al gebeurd.
 


Foto: Google.maps