Barendrechts Dagblad | Op weg naar aardgasvrij wonen

Op weg naar aardgasvrij wonen

mainImage

De gemeente werkt aan een Warmtevisie. De gemeente wil graag van u weten wat u belangrijk vindt bij de overgang naar aardgasvrij wonen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 25 september hebben we daarvoor de eerste stappen gezet. Met een groep van zo’n 30 inwoners hebben we onder andere gesproken over welke alternatieven er zijn voor aardgas en over de betaalbaarheid daarvan. Graag praat de gemeente Barendrecht tijdens de volgende bijeenkomst op donderdag 17 oktober met u over dit onderwerp door.

De belangrijkste uitkomsten van de gesprekken met inwoners worden meegenomen in de Warmtevisie. Die moet in 2021 klaar zijn. In de Warmtevisie wordt een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Barendrecht in de toekomst verwarmd? De vraag is hoe we willen overschakelen naar een duurzame energiebron. Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Barendrecht in 2050. Het Rijk heeft deze grote opgave bij de gemeente
neergelegd.

De bijeenkomst op donderdag 17 oktober is van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis. Aanmelden kan via energietransitie@barendrecht.nl. U kunt zich ook gelijk opgeven voor de derde en vooralsnog laatste bijeenkomst. Die is op dinsdagavond 5 november. Tijdens de derde bijeenkomst wordt getoetst of de oogst van de eerdere bijeenkomsten en de uitkomsten van de eerder gehouden enquête op een goede manier zijn samengevat.