Barendrechts Dagblad | Motie voor einde gebruik lachgas in Barendrecht

Motie voor einde gebruik lachgas in Barendrecht

mainImage

Tijdens de commissievergadering samenleving vanavond in het gemeentehuis staat het aanpakken van het gebruik van lachgas in Barendrecht op de agenda. In sommige gemeenten, waaronder in Rotterdam, is dit al verboden. Een van de Barendrechtse politieke partijen wil lachgas te verbieden tijdens evenementen, naar voorbeeld van andere gemeenten zoals Rotterdam, Den Bosch en Alkmaar.

Dit zou moeten gebeuren door het verbod op het gebruik van lachgas op te nemen in de evenementenvergunning worden organisatoren van evenementen medeverantwoordelijk voor handhaving;
Op de kortst mogelijke termijn en zo ruim als de wet toestaat een mogelijk verbod in de APV op te nemen op het op de openbare weg onder zich hebben van lachgas (uitgezonderd het vervoer en gebruik ten behoeve van professioneel gebruik in horeca-en gezondheidscentra);
De mogelijkheden voor een verbod op recreatief gebruik in de horeca te onderzoeken, bv door op te nemen in horecaconvenant;
In het beleid gericht op preventie expliciet aandacht te schenken aan de schadelijke werking en de risico's en gevolgen van het recreatief gebruik van lachgas te betrekken bij voorlichting op middelbare scholen, MBO- instellingen en jongerenprogramma's;
Met de Regiogemeenten samen trachten te komen tot eenzelfde integraal beleid.