‘Meer opvangplekken voor mishandelde vrouwen'

20 January 2020, 10:23 uur
Algemeen
mainImage

Het aantal ‘crisisbedden’ in opvangplekken voor slachtoffers die thuis worden mishandeld zou moeten worden uitgebreid naar 1700, een ruime verdrievoudiging vergeleken met 2016. Verder moet er een apart telefoonnummer komen voor advies aan vrouwen tegen wie geweld is gebruikt en moet de wet worden aangepast zodat zaken tegen daders van (huiselijk) geweld tegen vrouwen minder vaak worden geseponeerd.

Dat is een greep uit de aanbevelingen van GREVIO, een orgaan van de Raad van Europa dat toeziet op naleving van de Conventie van Istanbul. Dat recente bindende verdrag moet geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voorkomen en bestrijden en ervoor zorgen dat daders worden vervolgd.

Bijna de helft (45 procent) van de vrouwen in Nederland heeft sinds haar 15e minstens één ervaring met (seksueel) geweld gemeld, staat in het rapport. Slechts 1 procent van de slachtoffers stapt binnen een week naar een hulpverleningscentrum, schatten de deskundigen van GREVIO.

Volgens hen moet Nederland werk maken van het verplicht uitsplitsen van geweld naar geslacht, leeftijd en relatie tussen dader en slachtoffer. Ook de aanpak van stalking en de regels rond huis- en gebiedsverboden kunnen scherper.

De deskundigen roemen de "talrijke initiatieven" in Nederland op het vlak van geweld tegen vrouwen en de verhoogde uitgaven voor centra die zich bezighouden met huiselijke agressie. Maar zij signaleren ook dat hier in het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en bij de regionale meldpunten voor huiselijk geweld van Veilig Thuis ‘genderneutraal’ tegenaan wordt gekeken.

Die kijk "maskeert" volgens de experts geweld tegen vrouwen door hun partner als een "probleem van gelijken", wat bestraffing van de vaak mannelijke dader in de weg zou staan. GREVIO adviseert daarom in de hulpverlening een "krachtig genderperspectief" centraal te stellen, om te voorkomen dat vrouwen verder in een slachtofferrol worden gedrukt.


Door: ANP