mainImage

Martijn van Meppelen Scheppink weg bij Present

Afbeelding is niet meer beschikbaar
3 april 2018, 15:08 uur
Algemeen

 

Na een voorzitterschap van bijna 3½ jaar neemt Martijn van Meppelen Scheppink afscheid als voorzitter van Present Barendrecht. Hij is bij de afgelopen verkiezingen gekozen als gemeenteraadslid voor de SGP/CU, een functie die niet verenigbaar is met zijn activiteiten voor Present.

Onder leiding van Martijn heeft Present Barendrecht zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een lokaal stevig gewortelde professionele organisatie in het sociaal domein. Zijn verbindende en enthousiasmerende rol richting bedrijfsleven en maatschappelijk veld was groot. Daarnaast heeft hij zich actief gericht op het praktisch richting en inhoud geven aan de lange termijnkoers en de organisatiestructuur van Present. Ook stak hij regelmatig zelf de handen uit de mouwen tijdens activiteiten van Present. Zowel strategisch als praktisch leverde hij dus belangrijke bijdragen aan de groei en bloei van Present Barendrecht in de afgelopen jaren. En daar zijn bestuur, ambassadeurs en de kring van vrijwilligers rondom Present Barendrecht hem dankbaar voor.

Eén en ander betekent uiteraard dat het bestuur van Present Barendrecht op zoek is naar een nieuwe voorzitter. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om kennis te nemen van het profiel dat daarvoor is opgesteld. Dit is te vinden via https://stichtingpresent.nl/barendrecht/nieuws/vacature-voorzitter-present-barendrecht/ en is op te vragen bij secretaris Cees van den Berg via [email protected] . De reactieperiode loopt tot 1 mei a.s.


Foto: Digitaal Dagblad