Barendrechts Dagblad | Harmonievereniging Barendrecht maakt muziek

Harmonievereniging Barendrecht maakt muziek

mainImage

In deze bizarre tijden zijn de gezamenlijke activiteiten van Harmonievereniging Barendrecht uiteraard stopgezet. Dat geld voor zowel de optredens als de repetities in het Trefpunt.  Maar dat wil niet zeggen dat de muziek totaal is stopgezet. Afgelopen zondag hebben een flink aantal mensen gehoor gegeven aan een oproep om gezamenlijk maar iedere vanuit zijn eigen huis voor het open raam om 18.00 uur  “Ode aan die Freude” te spelen om op deze manier het krachtige wapen dat muziek heet in te zeten tegen het Coronavirus.
Dat muziek niet alleen voor muzikanten belangrijk is maar voor iedereen in de samenleving  wil de verenging nog eens onderstrepen. ''Wij weten dat alle muzikanten in deze weken altijd nog hun instrument hebben om daar vreugde en troost uit te putten en hiervan ook veelvuldig gebruik maken om dit in huiselijke kring te beoefenen. In een flink aantal gezinnen zijn er meerdere mensen muzikaal actief en spelen daardoor veelvuldig met elkaar maar ook de huidige digitale wegen worden veelvuldig gebruikt om toch samen te spelen. Een aantal orkesten hebben via appgroepen deze manier van met elkaar muziek maken ook al in praktijk gebracht. Hierin zien we dat ook de onderlinge banden tussen de leden alleen maar sterker worden. Muziek verbroedert en verzusterd'', aldus de Harmonievereniging Barendrecht.

 


Foto: Ingezonden