Barendrechts Dagblad | Gemeente Barendrecht gaat strijd aan met fraude
mainImage

Gemeente Barendrecht gaat strijd aan met fraude

9 januari 2020, 13:54 uur
Algemeen, Geld & Recht

De gemeente Barendrecht heeft zich aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams (LSI). Door middel van deze aansluiting kan de gemeente onder andere belastingfraude beter bestrijden.
 
Op 12 november 2019 is het LSI door wethouder R. Roopram ondertekend. De gemeente kan hierdoor samenwerken met politie, het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, het UWV, de Inspectie van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en vergelijkbare ketenpartners om gezamenlijk fraude te bestrijden. Hierbij gaat het om het terugdringen van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude overtredingen van arbeidswetgeving en daarmee samenhangende misstanden.
 
Deze aansluiting was nodig omdat de gegevens die de gemeente zelf van klanten en zorgaanbieders heeft, niet toereikend is om fraude te bestrijden. Door gegevens uit te wisselen met andere overheidsinstanties en met elkaar in verband te brengen, wordt het mogelijk meer verborgen fraude op te sporen en tegen te gaan. Deze gegevens mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgewisseld binnen een projectteam, welke momenteel wordt opgezet voor de gemeente Barendrecht. De privacywetgeving is door deze voorwaarden gewaarborgd binnen het LSI. Daarnaast zijn er geen kosten verbonden aan toetreding tot het convenant.


Foto: ANP