Barendrechts Dagblad | EVB wil fietsenstalling Carnisselande aanpassen
mainImage

EVB wil fietsenstalling Carnisselande aanpassen

14 februari 2020, 11:41 uur
Algemeen

Recent bezocht Echt voor Barendrecht de wijk Havenkwartier om met bewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in hun woon- en leefomgeving. De inwoners gaven aan in algemene zin tevreden te zijn over de wijk. Daarbij plaatsen zij opmerkingen over zaken waar zij minder of niet tevreden zijn. DE EVB stelt aan het college van B en W de volgende specifieke vragen:

Verzakkingen trottoir Havenhoofd
Het trottoir van het winkelcentrum aan de zijde van het Havenhoofd is op een aantal plekken behoorlijk verzakt. Op meerdere plekken liggen de tegels ongelijk en zijn er tegels die los liggen. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties vanwege struikelgevaar. EVB is daarom van mening dat vanuit veiligheidsoogpunt dit trottoir spoedig dient te worden opgehoogd.

1. Deelt het college de mening van EVB dat het trottoir hier dient te worden opgehoogd? Zo ja, op welke termijn worden deze werkzaamheden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet en hoe weegt u het argument omtrent struikelgevaar?

Fietsenstalling Havenhoofd
Bewoners geven aan dat de fietsenstalling aan het Havenhoofd (zie foto) dusdanig op de wind is gesitueerd, dat fietsen kunnen beschadigen bij hevige windstoten, zoals bijvoorbeeld afgelopen week met de storm Ciara. Een oplossing zou kunnen zijn een type fietsenstalling-beugel te plaatsen dat meer steun geeft aan de fietsen.

2. Ziet het college mogelijkheden om de fietsenstalling dusdanig aan te passen of uit te breiden dat er ook stallingsmogelijkheden ontstaan waarbij de fietsen bestand zijn tegen hevige wind? Bijvoorbeeld door een aantal ander type fietsenstalling beugels bij te plaatsen. Zo ja, op welke termijn kan dit worden uitgevoerd? Zo nee, waarom niet?

Enige tijd geleden is het voetpad aangepast aan de Van Hobokenhaven. Er is een verharding aangebracht welke plotseling stopt bij paaltjes. EVB vindt dit er nogal slordig uitzien.

3. Wat is de reden dat de aanpassing is gestopt bij de paaltjes en niet doorloopt richting Portlandse Baan? Wordt dit nog aangepast/afgemaakt? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?


Foto: Ingezonden EVB