Barendrechts Dagblad | EVB stelt vragen over status bouwprojecten

EVB stelt vragen over status bouwprojecten

mainImage

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State een streep getrokken door het vergunningensysteem Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS onvoldoende onderbouwd is om vergunningen voor nieuwe activiteiten te verstrekken. Hierdoor zijn landelijk veel bouwprojecten stil komen te liggen. DE EVB stelt nu vragen aan het college over de status van de bouwprojecten in Barendrecht. Heeft de uitspraak van de Raad van State gevolgen voor lopende of aankomende projecten in Barendrecht? Zo ja, welke? Worden er bedrijven of instanties in Barendrecht getroffen door de uitspraak? Zo ja, welke?

 


Foto: EVB