Barendrechts Dagblad | EVB: extra vragen aan Schaap over handhaving

EVB: extra vragen aan Schaap over handhaving

mainImage

Op 9 april jl. heeft EVB in een oriënterende commissievergadering de kwaliteit van de gemeentelijke handhaving aan de orde gesteld. Door tijdgebrek was ergeen mogelijkheid meer in een tweede termijn om vragen te stellen aan de wethouder Cees Schaap, waardoor de enige oppositiepartij in Barendrecht de volgende vragen schriftelijk heeft gesteld.
 
1.    Zijn er in Barendrecht, als het gaat om overlast van onder andere hondenpoep, loslopende honden, en/of het verkeerd aanbieden van afval, hotspots te benoemen, al dan niet op bepaalde tijdstippen? Zo ja, is het college bereid om op deze plekken regelmatig te handhaven en verbaliserend op te treden? Zo nee, waarom niet?
2.    De wethouder stelde de professionalisering van de gemeentelijke handhaving verder te ontwikkelen. Wanneer kunnen we hiervan een update verwachten?
3.    Tijdens de commissievergadering kwam naar voren dat de capaciteit van de gemeentelijke handhaving beperkt is. Kunnen wij van het college een raadsvoorstel tot uitbreiding van het aantal boa’s verwachten? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
4.    Als het gaat om het uitschrijven van boetes voor bovengenoemde overlast gevende zaken, waar staat de gemeente Barendrecht in relatieve cijfers in vergelijking tot omliggende gemeentes, waaronder de BAR-gemeenten Ridderkerk en Albrandswaar en tevens Rotterdam.
5.    Hoe kwalificeert u deze verschillen?