Barendrechts Dagblad | Discovery college ontdekt beheer & onderhoud

Discovery college ontdekt beheer & onderhoud

mainImage

In de openbare ruimte is er op het gebied van groen veel te doen, snoeien, scheren, gras maaien, bladblazen en meer. Collega’s van de afdeling beheer en onderhoud krijgen hierbij dit jaar weer steun van leerlingen van het Discovery college van Yulius. Voor een periode van 3 maanden lopen zij stage en krijgen hierbij allerlei taken. Ronald Schrijvers en Danny Valstar begeleiden de groep namens de gemeente.

Lekker buiten
De jongeren, allemaal in de leeftijd van 13-14 jaar, hebben echt plezier in het werken met de apparaten, ze houden ook goed rekening met de veiligheidsvoorschriften. Naast speciale werkkleding hebben zij ook handschoenen en
gehoorbescherming. Ze regelen dit zelf en wijzen elkaar erop als iemand dit niet doet. “Je moet wel altijd op blijven letten, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Daarom zijn er naast ons ook altijd begeleiders vanuit het
Discovery College aanwezig”, aldus Danny Valstar.

“Als gemeente is het belangrijk je ook op sociaal vlak in te zetten. Wij werken bijvoorbeeld met Raad van de kinderbescherming, bureau Halt en dus ook het Discovery college van Yulius. Het blijft bijzonder deze speciale doelgroepen te begeleiden en ze te laten snuffelen aan ons werk. Je ziet ze gedurende hun stage ook steeds beter worden én een voorkeur voor bepaalde werkzaamheden krijgen. Daar proberen we ook rekening mee te houden. Als je ergens goed
in bent, dan moet je je daarop richten. Sommigen zouden op termijn echt waardevolle aanvullingen voor ons team kunnen zijn”, aldus Ronald Schrijvers.

Dit project is een samenwerking tussen Yulius, groenaannemersbedrijf Binder en de gemeente Barendrecht. De jongeren werken in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Afgelopen week waren zij in het Riederpark in Carnisselande.


Door: Blik op Barendrecht | Foto: Blik op Barendrecht