Barendrechts Dagblad | 'Corona brengt uitdagingen en verbinding mee'

'Corona brengt uitdagingen en verbinding mee'

mainImage
Reshma Roopram.

Reshma Roopram is als wethouder in Barendrecht verantwoordelijk voor Zorg & Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid. Portefeuilles waardoor zij goed zicht heeft op de impact van de coronamaatregelen voor jong en oud. Nu, enkele maanden later, kan de eerste balans worden opgemaakt. “Inwoners weten ons over het algemeen goed te vinden voor de gewenste informatie. Het begint aan de voorkant allemaal met duidelijk communiceren. Ik denk dat wij dat als gemeente goed hebben aangepakt.”

Via verschillende kanalen worden Barendrechters zo goed en actueel mogelijk geïnformeerd. “En geattendeerd op instanties als Veilig Thuis (0800-2000) en de Kindertelefoon (0800-0432). Zij kunnen bijvoorbeeld ook uitkomst bieden voor advies en een luisterend oor. Daar is in tijden van corona meer behoefte aan, zo blijkt uit de praktijk. Voor kinderen die te maken hebben met een onveilige thuissituatie en slachtoffers van huiselijk geweld is het er de afgelopen maanden niet makkelijker op geworden. Onze wijkteams en het jongerenwerk hebben hier ook veel aandacht voor en proberen problemen altijd bespreekbaar te maken.”

Vinger aan de pols houden en hulp bieden op de meest uiteen- lopende manieren: dat is waar het om draait. “Onlangs hoorde ik weer van een initiatief van KBO- PCOB, met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij zetten zich in Barendrecht ervoor in om zo veel mogelijk ouderen te leren beeldbellen. Enigszins meekunnen met digitalisering is voor ouderen nu misschien wel belangrijker dan ooit. Het is immers een manier om in contact te blijven met anderen. Juist nu, in de zomer, ligt een- zaamheid bij deze doelgroep op de loer. Hoewel een vakantie er dit jaar voor velen anders uitziet dan normaal, zijn kinderen en kleinkin- deren in de komende vakantieperiode toch vaker en langer van huis. Daarom is het van belang om de zelfredzaamheid onder ouderen te vergroten.”

Contrast

Senioren behoren tot de risicogroep en blijven daardoor voorzichtiger dan jongeren, merkt Roopram. “Toen we net met corona te maken hadden, bleef bijna iedereen thuis. Maar nu zijn de scholen alweer even open, wordt het drukker op de weg, gaan we weer eens een dag naar het strand of het terras bij mooi weer en wordt thuiswerken vaker afgewis- seld met een dagje op kantoor. Het contrast met ouderen, die veel binnen blijven, is daarom groter geworden. In mijn contacten met de locatiemanagers van Borgstede en De Elf Ranken kwam ook naar voren dat veel ouderen het bezoek- verbod voor verpleeghuizen een zware tijd vonden. De versoepelingen zijn prettig, maar fysiek contact blijft iets wat wordt gemist. Maar er zijn gelukkig ook fraaie dingen ont- staan in de afgelopen maanden. Corona heeft bijvoorbeeld gezorgd voor een mooie verbinding tussen zorg, onderwijs en welzijn. Laten we dat er vooral inhouden, ook op de lange termijn. Dan houden we aan corona blijvend iets moois over, op weg naar het nieuwe normaal.”


Door: Gemeente Barendrecht | Foto: Ingezonden