Barendrechts Dagblad | Commissievergaderingen Ruimte en Samenleving

Commissievergaderingen Ruimte en Samenleving

mainImage

De commissies Ruimte en Samenlevingen vergaderen dinsdag (morgen) vanaf 20.00 uur in de Van de Wouwzaal en de raadszaal van het gemeentehuis in Barendrecht. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Onderwerpen Ruimte:
Bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg
Verordening middeldure huur gemeente Barendrecht
Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020
Motie Groene Leges
Spreekrech

Onderwerpen Samenleving:
Verordening maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2019 (Abonnementstarief eigen bijdrage)
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024
Motie Lachgas

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw G.E. Figge (14 0180).

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over alle onderwerpen die in de commissie Ruimte aan de orde kunnen komen.