Barendrechts Dagblad | Bibliotheek Carnisselande luidt de noodklok

Bibliotheek Carnisselande luidt de noodklok

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

 Als er door de gemeente geen financiële tegemoetkoming wordt gedaan, ziet de bibliotheek zich gedwongen om op korte termijn de vestiging in Carnisselande te sluiten. Dit heeft als gevolg dat inwoners niet meer bij een bibliotheekvoorziening in Carnisselande terecht kunnen. Ook ontstaan er dan frictiekosten die verder drukken op de financiële positie van de bibliotheek. Het gaat om een bedrag van 30.000 euro dat vanuit de gemeente verstrekt dient te worden. Dit dekt de kosten tot de besluitvorming van de raad in juli 2019.  

 De vestiging van de bibliotheekketen Bibliotheek Aanzet verkeert al langer in zwaar weer. Waar voorheen ook gemeente Albrandswaard meefinancierde aan de bibliotheek, stond Barendrecht er sinds 2018 alleen voor. Hierdoor is er een jaarlijks tekort van circa 180.000 ontstaan in de exploitatiebegroting van de bibliotheek. Het college van B en W laat in een brief weten te stoppen met de financiering van de bibliotheek.

 Vanuit de bibliotheek zijn tijdelijke maatregelen ingezet om het exploitatietekort zo klein mogelijk te maken. Het gaat hierbij om alle mogelijke maatregelen die kunnen worden uitgevoerd zonder dat er op de dienstverlening wordt ingeleverd of frictiekosten uit voortvloeien. Zo werden er geen nieuwe media aangeschaft, blijven tot op heden marketing- en pr-activiteiten uit en wordt de personele bezetting geminimaliseerd.

Het plan van de bibliotheek AanZet voor de nieuwe inhoudelijke invulling van de vestiging Carnisselande is door het College zeer recentelijk ontvangen. Dit plan wil het college gezamenlijk met het voorstel voorleggen aan de raad.


Foto: Digitaal Dagblad