Mastenbroek (350×350)

De gemeenteraad van Binnenmaas heeft op 28 september het bestemmingsplan “Windpark Oude Maas” gewijzigd vastgesteld en de omgevingsvergunningen voor de bouw van 5 windturbines met een hoogte van 187 meter verleend. Vanaf 9 oktober 2017 tot en met 20 november 2017 is het mogelijk om beroep in te stellen tegen het genomen besluit. De gemeente Barendrecht is voornemens dit te doen omdat zij van mening is dat het woon- en leefklimaat voor de inwoners van Barendrecht door de komst van de windturbines wordt aangetast.
De gemeente Barendrecht wil samen met de stichting Wind van Voren informatie geven over de wijze waarop er beroep kan worden ingesteld en afwegen of er een collectief te vormen is. Wilt u meepraten of weten hoe u beroep kunt instellen? Kom dan donderdag 19 oktober 2017 om 19.30 uur naar het gemeentehuis van Barendrecht. De indieners van een zienswijze zijn in het bijzonder uitgenodigd, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!