Rabobank – Starter van het Kwartaal (250×250)

Nu de campagne voor de gemeenteraadsverkiezing in volle hevigheid is los gebarsten is er veelvuldig contact met onze inwoners. Elke partij vult voor zichzelf in wat er het beste gedaan kan worden om kiezers te trekken of mensen te bewegen toch vooral maar te gaan stemmen. Er is een groep mensen die het, gelukkig, vanzelfsprekend vindt om te gaan stemmen.

De mensen die twijfelen brengen regelmatig als argument naar voren dat het geen zin heeft om te gaan stemmen omdat er toch niet geluisterd wordt. Een teleurstellende mening die echter in veel gevallen in met name Barendrecht niet opgaat. Mensen die op een bepaald moment hun zin niet krijgen en dat vertalen als niet willen luisteren slaan de plank mis. Er zijn voorbeelden te over waaruit blijkt dat de politiek wel degelijk een luisterend oor heeft voor de inwoners. Voor alle duidelijkheid een paar recente voorbeelden :

Nog niet zo lang geleden kwamen er vanuit het college dat naast de burgemeester bestaat uit twee EVB ,één CDA en één SGP/CU wethouder een aantal voorstellen voor nieuwbouw projecten in Barendrecht-Oost of te wel het oude dorp. Twee voorstellen waren niet in overeenstemming met een al vele jaren eerder vastgestelde gebiedsvisie. Toen er nog lang geen sprake was van een lokale partij hadden de politieke partijen er al behoefte aan via een visie vast te stellen wat er wel en niet gebouwd zou mogen worden in een bepaald gebied. Er is en was namelijk stevige behoefte om ons dorp mooi en leefbaar te houden.

Toen het college van B&W besloot twee  afwijkende, door projectontwikkelaars aangeboden bouwprojecten, voor te leggen aan de raadsleden in de commissie kwamen betrokken omwonenden massaal naar de vergaderingen. Via het inspreken maakte men de bezwaren kenbaar en wees men terecht op de reeds lang bestaande gebiedsvisie. De raadsleden die deel uitmaken van de commissie ruimte namen de bezwaren van de inwoners serieus en baseerden mede daarop het in te nemen standpunt. Het gevolg was dat één project (Het Jagthuys) fors werd aangepast en het andere project (de Kruidenmeester) door de ontwikkelaar werd terug genomen.

Het project op het voormalig waterschapsgebouw werd door de inbreng van de bewoners en de Commissieleden aangepast. Door dit alles ontstaat er uiteraard een vertraging in de realisatie van de zo gewilde appartementen. Op zich vervelend, maar het kan niet zo zijn dat projectontwikkelaars een vrijbrief krijgen om alles maar te bouwen wat zij wenselijk achten. Voor je het weet wordt er steevast veel te hoog gebouwd met alle gevolgen van dien. De VVD is en blijft tegenstander van forse hoogbouw die niet past in de vastgestelde visie.

Uiteraard kunnen er veel meer voorbeelden gegeven worden maar dat gaat wat te ver. Laat in elk geval duidelijk zijn dat er in de gemeenteraad van Barendrecht wel degelijk naar de inwoners wordt geluisterd. Zaak is het derhalve ook op 21 maart uw stem te laten horen.

Ingezonden door VVD Barendrecht

 

 

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!