De Hypotheekshop in de buurt (350×350)

Voor de VVD is veiligheid altijd een centraal thema. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, geweld wordt niet geaccepteerd en ook de (dagelijkse) rit naar werk, school of sportvereniging moet veilig zijn. Alle wijken moeten niet alleen veilig zijn, maar ook blijven. Een voorwaarde van vrijheid is immers veiligheid. Veiligheid is in de eerste plaats ieders  gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid.  De wijkagent neemt wat de VVD betreft een cruciale plek in, naast BOA’s (gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren ) en buurtpreventie. Tegen inbreuken dient daadkrachtig sanctionerend te worden opgetreden en de schade dient steeds op bekende dader(s)  te worden verhaald.

Veiligheid is te vatten in feitelijke veiligheid (hard) en het  veiligheidsgevoel (soft)l. De Barendrechtse VVD wil dat op beide aspecten daarvan wordt . Dit doen we door:

  • Meer politieblauw zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen iets extra’s toe. Politie en ook BOA’s  gaan met wijkbewoners in gesprek over gebeurtenissen in de wijk.
  • Helaas is de invloed van de gemeente op de inzet van en het aantal wijkagenten beperkt. De Barendrechtse VVD wil daarom meer inzet ten op gemeentelijke handhaving. Zo wil de VVD meer BOA’s op straat. Extra BOA’s vergroten de zichtbaarheid. En bieden meer  handhaving en intensievere bestrijding van de veel voorkomende criminaliteit. We willen ook de taken (en zo nodig bevoegdheden) van de BOA’s
  • We waarderen de inzet van Buurtpreventie en Buurt Bestuurt. Uitbreiding van Buurtpreventie en Buurt Bestuurt juichen we dan ook toe. Door deze vrijwilligers te ondersteunen vanuit de Gemeente met materialen en kennis kunnen we de effectiviteit vergroten.
  • De Barendrechtse VVD wil dat de gemeente inwoners stimuleert om verdachte of onveilige situaties direct te melden met behulp van bijvoorbeeld buurtwhatsapp’s en andere initiatieven.
  • Instrumenten als gebiedsontzegging en preventieve controles worden gebruikt om geweld en overlast tegen te gaan.
  • Geweld tegen hulpverleners wordt niet getolereerd en dient hard te worden aangepakt.
  • Veroorzaakte schade dient zoveel mogelijk te worden verhaald op de veroorzaker(s) daarvan.
  • De gemeente dient te stimuleren dat de vrijwillige brandweer op sterkte blijft.
  • De jaarlijkse Barendrechtse veiligheidsmonitor dient als richtlijn voor het bepalen van het veilighiedsbeleid.
  • Op onveilige plekken dient de openbare straatverlichting te worden verbeterd. Cameratoezicht verhoogt het veiligheidsgevoel en faciliteert de opsporing.

Ingezonden door VVD Barendrecht

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!