Avondrondleiding door Zuidpolder

mainImage
Avondrondleiding door Zuidpolder

In de afgelopen jaren heeft de Zuidpolder bij Barendrecht op verschillende plaatsen een gedaanteverwisseling ondergaan; van agrarisch gebied naar natuur- en recreatiegebied. Op vrijdagavond 20 april houdt Natuurvereniging IJsselmonde een excursie waarop verteld wordt wat er allemaal gebeurd is en wat er nog gaat gebeuren.

De grootste drijfveer voor het project in de Zuidpolder op het eiland IJsselmonde is inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Op termijn zal de Oude Maas verzilten onder invloed van een stijgende zeespiegel en van dalende afvoer van rivierwater in tijden van droogte. De inlaat bij het gemaal Breeman kan dan alleen nog zilt water uit de rivier oppompen. Het is verstandig om dat moment niet af te wachten, maar alvast naar die toekomst te kijken en ingrepen te plegen waarin zoet water wordt vastgehouden, gebufferd dus. Natuur én recreanten hebben hier ook profijt van. Omdat deze maatregelen ook op andere plaatsen op het eiland IJsselmonde worden uitgevoerd, onder meer langs de Koedood bij Rhoon, wordt het project Klimaatbuffer IJsselmonde genoemd.

Het bergen of bufferen en laten doorstromen van water speelt dus een belangrijke rol. Watergang De Groote Duiker heeft in de omvorming van het landschap een belangrijke plaats ingenomen. Deze historische watergang is aangewezen als onderdeel van de Blauwe Verbinding. Dit is een waterloop die van het Waaltje bij Heerjansdam, via de Koedood naar het Zuiderpark in Rotterdam loopt. De Blauwe Verbinding brengt schoon, zoet water de stad in.

De oevers van de Groote Duiker zijn voor een groot deel omgevormd naar glooiende, natuurlijke overgangen. Ook zijn er eilandjes gecreëerd in de uitgegraven watergang met als doel om meer plaats te bieden aan schoon water dat in tijden van langdurige neerslag tot overvloed leidt.

De excursie wordt op vrijdagavond 20 april van 19.00 tot 21.00 uur gelopen onder begeleiding van een ervaren gids. De start is op de parkeerplaats naast recreatieboerderij De Kleine Duiker aan de 3e Barendrechtseweg in Barendrecht. Aanmelden kan via: https://www.natuurvereniging-ijsselmonde.nl/agenda/ of 06-10701391.


Foto: Digitaal Dagblad