De Hypotheekshop in de buurt (350×350)

Bij de Historische Vereniging Barendrecht is zaterdag 17 maart een tentoonstelling te zien over de gemeenteraadsverkiezingen. De expositie is getiteld: “Barendrecht kiest – in historisch perspectief”. Er wordt een beeld gegeven van de verkiezingen in het verleden, in het bijzonder gericht op “ons” Barendrecht. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van het kiesrecht vanaf halverwege de 19e eeuw en het ontstaan van de verschillende politiek partijen.

In het kiesrechtregister van 1841 werden 98 kiezers vermeld, verdeeld over het district Ridderkerk. Onder dit district viel ook de Gemeente Barendrecht met in totaal 16 kiesgerechtigden. Kiesgerechtigden waren alleen zij, die in het betreffende gebied tot een bepaald bedrag “goed” waren. Stemrecht hadden toen de bouwman, notaris, burgemeester, vlasboer, rentenier, koopman en een “particulier”. De timmerman, koster, landarbeider en alle vrouwen (rijk of arm) hadden geen stemrecht. Bij de expositie liggen de verslagen van de handelingen der Staten Generaal ( 1e en 2e kamer) van 1855 en later ter inzage.

De tentoonstelling in D’Ouwe School aan de Dorpsstraat 150 is van 10.00 tot 17.00 uur geopend. De toegang is gratis.

Foto: Arco van der Lee

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!