Delta Makelaars (350×350)

Op 19 december stelde de gemeenteraad van Barendrecht de tarie- ven van de heffingen en belastingen voor 2018 vast. Net als vorig jaar wordt een heffingskorting van €21,50 toegekend aan alle huis- houdens van Barendrecht die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Deze wordt ‘gefinancierd’ door de opbrengst van de precariobelasting op kabels en leidingen.
De hoogte van de tarieven rioolheffing, afvalstoffenheffing en de hondenbelasting zijn hetzelfde als in 2017. Het tarief voor de onroerende zaakbelastingen woningen daalt ten opzichte van 2017 met 4,5% van 0,1238% naar 0,1181%. Door deze keuzes blijven de gemiddelde lasten per huishouden in Barendrecht gelijk aan vorig jaar. Wel kunnen er individueel verschillen optreden, omdat de WOZ-waarde van woningen en bedrijfspanden per object anders is.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!