VVD Barendrecht – Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 13 mei 2017 is aan de Talmaweg Kledingbank Uniek van start gegaan. Recent hebben de gezamenlijke fracties in een evaluatiegesprek gehoord hoe het eerste halfjaar gegaan is. Barendrechtse burgers en bedrijven brengen er kleding, vrijwilligers helpen met het uitzoeken en in de winkel kon aan 200 klanten met een minimuminkomen na inschrijving een grote verscheidenheid aan kleding verstrekt worden. Ook zijn er ca. 20 fietsen geschonken aan kinderen en volwassenen. En er worden verjaardagsdozen gemaakt voor de jarige kinderen van klanten.

De fracties SGP/CU, CDA en Groenlinks hebben wel vragen gesteld over de positie van Kledingbank Uniek binnen Barendrecht. Zo zijn de fracties benieuwd of het college van B&W ook van mening dat de Kledingbank Uniek in een Barendrechtse behoefte voorziet. Daarnaast zijn er vragen gesteld over welke inspanningen het college zich tot nu heeft getroost om de Kledingbank onder
de aandacht te brengen van de doelgroep. De fracties willen weten welke plannen het college heeft om dit te intensiveren gezien de groeiende populatie van Barendrechters met een minimuminkomen.

De Kledingbank vervult volgens de fracties een rol als het gaat om aanvulling op het minimabeleid en vult nu ’Meedoen voor minima’ ook daadwerkelijk in door stages te verlenen. Toch lijkt men tot heden niet in aanmerking te komen voor subsidie. De partijen willen weten of en welke aanvragen er zijn gedaan voor subsidie.

Ook zien SGP/CU, CDA en Groenlinks het liefst dat er meer samengewerkt wordt, bijvoorbeeld met Kijk op Welzijn. Ook kan de ondersteuning van de initiatiefnemers beter. Kledingbank kan/mag  bijvoorbeeld geen afval brengen bij het afval-aanbiedstation, men krijgt als reden te horen dat dit niet kan omdat beiden geen Barendrechtse inwoners zijn.

Reageer op dit artikel