De Hypotheekshop in de buurt (350×350)

Met betrekking tot de revitalisering van het bedrijventerrein Dierenstein is de gemeenteraad akkoord gegaan met het definitieve ontwerp, de aanbestedingsprocedure, de planning en fasering, de communicatie en de kosten(raming). Op 29 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Barendrecht het projectplan Revitalisering Dierenstein vastgesteld en besloten de openbare ruimte van het bedrijventerrein Dierenstein opnieuw te ontwerpen en nieuw aan te leggen. Het nieuwe inrichtingsprincipe geeft invulling aan een groot aantal wensen van ondernemers. Daarnaast draagt het groot onderhoud van wegdek en fundering, riolering en begroeiing bij aan de uitstraling van het gebied. Zo kan het bedrijventerrein weer een aantal decennia mee.

Warmtenet
Uit onderzoek blijkt dat het mogelijk is om op strategische locaties mantelbuizen aan te leggen om toekomstige aansluitingen voor een warmtenet mogelijk te maken. Een aanvullende subsidie wordt ingezet om tijdens de revitalisering de mantelbuizen aan te leggen. Parallel hieraan wordt actief ingezet op het motiveren van bedrijven om zich aan te sluiten.

Gefaseerde uitvoering
Om de bereikbaarheid en de bedrijfsvoering te waarborgen, wordt het plan gefaseerd uitgevoerd. De volgende fase start wanneer de voorgaande fase is afgerond. Per fase van het plan wordt een bedrijvenavond georganiseerd in het informatiecentrum (voormalig clubhuis Tourclub Barrhopoort). Daarnaast wordt iedere maand een ondernemersuur georganiseerd voor het delen van informatie, werk- en looptijden en het ontvangen van feedback. Ook wordt iedere maand een nieuwsbrief verspreid en komt er een omgevingsapp met real time informatie over omleidingen, fasering, planning en werktijden. Daarnaast is de website ‘Barendrecht maakt meters’ beschikbaar voor actuele stremmingen en omleidingen en wordt op de gemeentelijke website informatie op hoofdlijnen gedeeld.

Voorbereidingskrediet circulair centrum
De gemeenteraad heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen ter voorbereiding op het in 2018 te nemen besluit over het realiseren van een circulair centrum op de plaats van het afvalaanbiedstation. Het landelijk afvalbeleid is erop gericht dat in 2050 alle aanwezige producten en grondstoffen in het afval opnieuw gebruikt of gerecycled worden. Deze vorm van afvalverwerking wordt ook wel circulaire economie genoemd. Het huidige afvalaanbiedstation is verouderd. Dit biedt een unieke kans om het om te vormen tot een toekomstgericht circulair centrum.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!