EvB #1 – Echt voor Barendrecht

PvdA en GroenLinks hebben een interpellatiedebat aangevraagd tijdens de raadsvergadering vanavond. Aanleiding voor dit debat is de discussie over de Klijnsma-gelden. Wethouder Lennart van der Linden (EVB) beweerde in het televisieprogramma Nieuwsuur dat deze gelden in de pot van algemene middelen van Barendrecht terecht zijn gekomen, terwijl het eigenlijk bedoeld is voor bestrijding kinderarmoede. ”Wij zitten er niet heel strak in dat dat geld per se op moet aan het doel dat de staatssecretaris heeft gesteld” aldus Van der Linden in het actualiteitenprogramma. Het geld zou volgens de wethouder niet noodzakelijk zijn om een nieuw beleid te maken. Barendrecht kent een minimaregeling is waarin burgers die in armoede leven in veel kosten tegemoet worden gekomen.

Het gaat om een bedrag van €100.000. Toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma pleitte ervoor dat het geld uitsluitend ten goede komt aan middelen voor kinderen die in armoede leven.

PvdA, GroenLinks en ook coalitiepartner CDA willen opheldering. Volgens hen staan de antwoorden van de wethouder haaks op de vragen die al in juli zijn gesteld over de besteding van deze regeling tijdens de behandeling van de voorjaarsnota.

Beeldrechten: Nieuwsuur.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!