Vragen EVB over dalende inentingspercentages

mainImage
Vragen EVB over dalende inentingspercentages

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft naar aanleiding van de dalende inentingspercentages HPV en DKTP  enkele vragen gesteld aan het college van B&W.

Ter verduidelijking: het betreft hier twee onderwerpen met een sterke relatie. Enerzijds het HPVvaccinatiepercentage, anderzijds het DKTP-vaccinatiepercentage.

1. Heeft u inzicht of het beeld van dalende inentingspercentage voor beide vaccinatietypes ook opgaat voor Barendrecht?
2. Heeft u inzicht in welke redenen er zouden kunnen zijn voor de mogelijke daling van het inentingspercentage in Barendrecht?
3. Wat wilt u doen om de mogelijke daling van het inentingspercentage in Barendrecht tot een halt te roepen en zo snel mogelijk te doen stijgen?
4. Heeft de gemeente Barendrecht een protocol gereed voor eventuele uitbraken van het overdraagbare deel van de DKTP-ziektes?
5. Wat is uw ethische positie aangaande deze kwestie? Als voorbeeld: bent u voor óf tegen vaccinatieplicht van kinderen met zogeheten weigerouders als dit de volksgezondheid van Barendrecht in bredere zin ten goede zou komen?


| Foto: Digitaal Dagblad