Sullock Enzlin wil 6 x 0,6 in plaats van 6 x 0,8

mainImage
Sullock Enzlin wil 6 x 0,6 in plaats van 6 x 0,8

Arjan Sullock Enzlin, voormalig CDA-raadslid, maar bij de laatste verkiezingen niet verkozen omdat hij op een lagere plaats op de verkiezingslijst was geplaatst, heeft vanavond ingesproken bij de commissie ruimte. Arjan Sullock Enzlin maakt zich zorgen over de hoge kosten van een college van zes wethouders die allemaal 80% gaan werken. Hij pleit in onderstaande inspreektekst (integraal overgenomen van FB) voor zes wethouders met een arbeidsovereenkomst voor 60 procent. Dat zou de gemeente Barendrecht één miljoen euro schelen en daarmee kun je volgens de CDA'er veel doen...

Inspreektekst Arjan Sullock Enzlin:

''Op donderdag 14 juni as staat op de raadsagenda onder agendapunt 7 de ‘vaststelling van het aantal wethouders en de tijdsbestedingsnorm per 14 juni 2018’
Als bewoner van Barendrecht heb ik hierover vragentekens en vraag ik aandacht voor het volgende:

Uit de beantwoording van het college op gestelde vragen over de meerkosten van het toekomstige college begrijp ik dat:
1)
er 6 wethouders komen met elk een omvang van 0,8. Dit is een uitbreiding van 1,1 fte.
2)
De kosten die hiermee gemoeid gaan zijn ruim 7 ton en met wachtgeld erbij kom je op krap 1 miljoen extra kosten voor de uitbreiding van het college.

Het geld dat wordt besteed aan de meerkosten van het te vormen college is van de burgers van Barendrecht. Dit geld gaat ten koste van projecten of de reserve van de gemeente en anders moet de belasting omhoog. Omgerekend naar een huishouden is dat ruim 55 euro. Dat neem ik niet lichtzinnig.

In de afgelopen periode waarin ik raadslid was, was een uitgave van 10.000 euro al een groot bespreekpunt. Voorstellen haalden het niet of deels en werden kritisch bekeken. Ik noem oa:
- aanpassing van een parkeervak
- groenonderhoud
- subsidies voor verenigingen
- paadje naar het theehuis (toegankelijkheid zuid-polder voor ouderen)
- ...

Wat zou ik mooie dingen kunnen verzinnen met die 1 miljoen.
- Wijkteams: de wachtlijsten inkorten. Neem een paar extra mensen aan
- duurzaamheid: faciliteer de burger met de ombouw van zijn huis om van het aardgas af te komen.
- groenonderhoud: troep in sloten verwijderen en hekken om hondenuitlaatplaatsen
- veiligheid: we nemen een extra BOA in dienst
- vereenzaming tegengaan: vervoer op maat, zodat voorzieningen voor ouderen die minder mobiel zijn bereikbaarder worden.
- ...

Ik begrijp dat elke partij zich vertegenwoordigd wil zien met een wethouder, maar dat deze keuze inhoud dat het college uitgebreid wordt met 1,1 fte begrijp ik niet.
Ik heb in de afgelopen periode nooit gehoord dat de formatie te krap zou zijn. Dus waarom?

Onderzoekje op internet:
Hoewel de beoogde formatie past binnen de wettelijke bepalingen,
was 2 periodes eerder de gemiddelde omvang van wethouders voor een gemeente als Barendrecht 3,51 fte. Ook gelezen dat dit niet erg is veranderd. De afgelopen periode zat Barendrecht op 3,7 WH

Met deze cijfers begrijp ik deze flinke toename van de bestuurlijke jas nog steeds niet. Wordt het winter in Barendrecht?
6 wethouders met een omvang van 4,8 fte valt binnen de wettelijke norm. Maar is het werk toegenomen met 1,1 fte? Waaraan wordt dat dan besteed en is dat nodig?

Als ik het netjes formuleer dan zou elk raadslid zich moeten afvragen:
Is er sprake van een doelmatige besteding van de maatschappelijke middelen die de burgers van Barendrecht mij hebben toevertrouwd? Past dit bij de eed die ik heb afgelegd en bij het gedachtegoed waar ik voor sta?
Waarom wilde ik dit eigenlijk?

Stel u voor: na een welverdiende nachtrust staat u ‘s ochtends op en kijkt in de spiegel. Kunt u dan zeggen “ja, dit heeft de burger van Barendrecht nodig”?

Als u als raadslid daar nu over twijfelt dan heeft u tot donderdag de tijd om over uw stemgedrag na te denken en/of mogelijk van te voren een aanpassing voor te stellen in de omvang.
6*0,6 klinkt al heel anders dan 6*0,8 en is dan bijna budgetneutraal. Overweeg alternatieven en zoek oplossingen.

Aan u, als raadsleden geef ik dit mee ter overdenking met de suggestie dit te toetsen aan het gedachtengoed van uw eigen partij. Ik wil u overigens daarbij best helpen.

Aan de wethouder zou ik willen vragen om dit verder te geleiden naar de burgemeester en hem te verzoeken dit voor as donderdag nadrukkelijk te bespreken met alle raadsleden van de coalitiepartijen en het gesprek hierover te faciliteren zodat elk raadslid alternatieven goed kan overwegen.''


| Foto: Digitaal Dagblad