'Pot-verwijt-de-ketel-motie' bij nieuwe botsing

mainImage
'Pot-verwijt-de-ketel-motie' bij nieuwe botsing

De opdracht aan de mediator om de verhoudingen tussen de EVB (oppositiepartij) en de zes coalitiepartijen in Barendrecht te verbeteren is er vanavond tijdens de raadsvergadering niet makkelijker op geworden. De EVB wilde het rapport over de klimaatbeheersing van de Barendrechtse schoolgebouwen en de rol van wethouder Peter Luijendjk bespreken, maar de coalitie voelde er niets voor om dit te agenderen. Omdat iedereen vanavond aanwezig was won de coalitie met 15 tegen 14 stemmen.

Lennart van der Linden kwam hier later op terug met de motie ‘Belangrijke Rapporten’ met als boodschap de gemeenteraad tijdig te informeren over belangrijke rapporten. De EVB verwijt Luijendijk dat hij een rapport niet heeft gedeeld met het college van B&W. Hierdoor zou Barendrecht een schade kunnen oplopen van enkele tonnen tot twee miljoen euro omdat uit het onderzoek zou blijken dat de klimaatbeheersingssystemen op scholen niet goed zouden werken. Vanwege dit rapport, dat al in november 2017 beschikbaar was maar pas vandaag in handen van de EVB is gekomen, hebben Lennart van der Linden en Dirk Vermaat (in de vorige coalitie als collega-wethouders) al eerder het vertrouwen in Luijendijk opgezegd.

Voor de nieuwe coalitie was dit echter geen beletsel om Luijendijk opnieuw te benoemen als wethouder. Vanavond wilde Lennart van der Linden uiteindelijk niet de techniek bespreken, maar het proces. Hier stak de coalitie een stokje voor. Matthijs van der Welle van de VVD kwam vervolgens met een motie van treurnis en afkeuring over de wijze van besturen en het optreden van voormalig wethouder en huidig raadslid Van der Linden. En deze werd met 15 tegen 14 wel aangenomen.

Lennart van der Linden noemde dit een 'pot-verwijt-de-ketel-motie'.

Hoever de door de gemeente ingehuurde mediator met zijn werkzaamheden is, laat zich na de politieke botsing van vanavond wel raden…


Foto: Digitaal Dagblad