Kruispunt-partners willen rectificatie van BMC

mainImage
Kruispunt-partners willen rectificatie van BMC

De partners in Het Kruispunt hebben in een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad van Barendrecht hun ongenoegen geuit over het rapport van BMC en het optreden van onderzoeker Ronald Speld tijdens de commissievergadering planning en control vorige week in het bijzonder. Het theater, de bibliotheek, Spruit en Digitaal Dagblad vinden dat 'freelance' onderzoeker Ronald Speld met zijn ongefundeerde rapportage een incorrect beeld schetst. De partners willen dat dit beeld wordt rechtgezet en koersen aan op een rectificatie van BMC en Ronald Speld.

Het 'onafhankelijke' rapport is in twee fases aan de partners voorgelegd - de andere twee versies zijn door ambtenaren van de gemeente gecorrigeerd - maar dit heeft niet geleid tot een juiste weergave van het functioneren van concept Het Kruispunt en de samenwerking tussen de partners. De vier partijen laten in de brief ook weten  zich vanuit een positieve en toekomstgerichte drive in te blijven zetten en toe te werken naar een herziening van het businessmodel waarin gemeenschappelijkheid het uitgangspunt is.

Het is nog onduidelijk wat de Barendrechtse politiek nu met het vermaledijde rapport gaat doen. Gaat Ronald Speld  rectificeren of komt er een nieuw rapport? Duidelijk is wel dat er aan dit rapport een prijskaartje van 34.000 euro hangt.

INTEGRALE BRIEF van partners in Het Kruispunt: Theater, Bibliotheek, Spruit en Digitaal Dagblad

Geachte leden het College van B&W de Gemeenteraad,

Afgelopen dinsdag hebben ondergetekende Kruispuntpartners kennisgenomen van het optreden van de heer Ronald Speld van BMC in de oriënterende commissievergadering in het Gemeentehuis van Barendrecht. Partners kunnen zich noch in de rapportage noch in het optreden van de heer Speld vinden.

In een eerder overleg met wethouder De Jonge is door ons de zorg uitgesproken dat de rapportage en het door de heer Speld doorlopen proces niet voldoen aan de kwaliteitseisen die daar in onze ogen aan gesteld mogen worden. Daarmee gepaard ging de zorg over de gevolgen van verdere verspreiding van de naar onze mening op onderdelen ongefundeerde rapportage die een incorrect beeld schetst. De door ons geuite bezwaren hebben helaas niet geleid tot een versie van de rapportage waarin wij ons kunnen vinden.

De samenwerking tussen de partners in Het Kruispunt is nog maar net twee jaar operationeel. We hebben de ambitie toe te werken naar meer gemeenschappelijkheid. Met het vertrouwen dat wij hebben in concept Het Kruispunt werken wij in partnership met de gemeente toe naar een verdere ontplooiing van deze fantastische plek. Hierin zijn wij positief, bedrijfsmatig en toekomstgericht én zijn wij voorstander van de herziening van het businessmodel binnen concept Het Kruispunt.

Op de vraag of de rapportage voor u voldoet aan de uitvoering van de motie uit 2017 betreffende dit businessmodel kunnen wij vanzelfsprekend het antwoord niet geven. In het verdere verloop van het gesprek hierover tussen u en het college zijn wij uiteraard steeds bereid een positieve bijdrage te blijven leveren. Wij vinden het belangrijk dat het incorrecte beeld dat nu mogelijk is ontstaan, wordt recht gezet.

Wij ervaren dagelijks dat honderden mensen, organisaties, partners en bedrijfsleven met veel plezier gebruik maken van Het Kruispunt. Medio 2019, het jaar dat het Kruispunt 25 jaar bestaat, verwachten wij de half miljoenste bezoeker te mogen verwelkomen. Een ongekende toeloop waarmee wij denken te kunnen concluderen dat in de gemeente Barendrecht een gebouw is neergezet dat is omarmd door de gemeenschap en waarin de partners iedere dag hard en met passie werken om die mensen een zo aangenaam en gastvrij mogelijk bezoek te bieden.

Ondertekende partners willen het graag bij deze reactie laten en wachten de verdere besluitvorming tussen raad en college af. Ondertussen zullen wij ons met wethouder en gemeente vanuit een positieve en toekomstgerichte drive inzetten en toewerken naar een herziening van het businessmodel waarin gemeenschappelijkheid het uitgangspunt is.

Met vriendelijke groet namens directiepartners van Het Kruispunt,

Ankie Kesseler, Irene Pronk, Leendert Steijger en Rene Dons

 

De brief is voorgelegd aan Wouter Gorter van Exxact Barendrecht, zij hebben er voor gekozen niet te tekenen en niet achter de inhoud van deze brief te staan.


Foto: Digitaal Dagblad