GL: waar blijven de wimpels van Marte Röling?

mainImage
GL: waar blijven de wimpels van Marte Röling?

GroenLinks heeft aan het College van B&W vragen gesteld over de wimpels van kunstenares Marte Röling. Voor de herinrichting van het Binnenhof en de Binnenlandse Baan zijn de wimpels weggehaald, maar nooit teruggeplaatst.

''Op 15 mei stelden wij vragen over de verdwenen wimpels van Marte Röling voor Het Kruispunt aan het toenmalige college. Het college antwoordde dat er contact was gelegd met Marte Röling
en dat de mogelijke opties met haar besproken zouden worden'', aldus GroenLinks-raadslid Arie Kooijman in zijn schriftelijke vragen.

Kooijman wil van het college van B&W weten:
1. Zijn de mogelijk opties inmiddels besproken met Marte Röling?
2. Wat heeft het overleg met haar opgeleverd?
3. Zij de voorstellen ook voorgelegd aan betrokkenen/steakholders in Barendrecht
4. Wat heeft dat opgeleverd?
5. Wanneer worden de verdwenen wimpels teruggeplaatst?
6. Gaat de terugplaatsing nog met enig ceremonieel gepaard?


Foto: Digitaal Dagblad