Gemeenteraad hervat op 18 september

mainImage
Gemeenteraad hervat op 18 september

De eerste gemeenteraadsvergadering in Barendrecht na het het zomerreces wordt op dinsdag 18 september gehouden. De bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is, begint om 20.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda:  Benoeming kinderburgemeester | Instellen commissie van onderzoek der geloofsbrieven en commissie van stemopneming | Benoeming buitengewoon commissielid | Strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam | Intensiveren aanpak ondermijnende- en georganiseerde criminaliteit | Proces informatieverstrekking door college en raad | Wijzigingen arbeidsvoorwaarden griffiepersoneel | Doorzending bezwaarschrift Stichting Actiegroep Binnenlandse Baan (SABB) voor rechtstreeks beroep.
| Foto: Digitaal Dagblad.