Extra prijskaartje nieuwe coalitie: € 943.200

mainImage
Extra prijskaartje nieuwe coalitie: € 943.200

De nieuwe coalitie van VVD, PvdA, D66, VVD, CU/SGP en GroenLinks kost de komende vier jaar € 943.200* meer dan de huidige situatie. De bedragen zijn bekend nadat EVB-raadslid Dick Heijboer er schriftelijke vragen over stelde aan het college van b en w.

Op dit moment telt Barendrecht 3,7 FTE (voltijdsbanen) aan wethouders. Dat wordt in totaal 4,8 FTE, verdeeld over zes wethouders. Het extra prijskaartje vloeit onder meer voort uit de uitbreiding van het aantal wethoudersbanen, kosten: € 176.000 per jaar. In vier jaar tijd kost dat dus € 704.000.

De kosten voor een vertrekkende wethouder, minder dan twee jaar actief geweest in Barendrecht, bedragen ongeveer € 150.000 aan wachtgeld, re-integratie en begeleiding naar werk.

Een andere fulltime wethouder verwacht maximaal een half jaar gebruik te zullen maken van de wachtgeldregeling. Ook krijgt hij begeleiding en re-integratie. Kosten: €60.000.

Tenslotte is het aantal buitengewone commissieleden verdubbeld van twee naar vier. Deze leden ontvangen een vergoeding van €79,81 voor het bijwonen van één commissievergadering. Extra kosten: €29.200.

Volgens Heijboer is dit nog niet alles: ''Er zal ongetwijfeld extra ambtelijke ondersteuning nodig zijn voor de uitbreiding van de wethoudersposten. En de buitengewone commissieleden hebben ook een iPad in bruikleen. Tenslotte zijn er extra kosten voor catering en overige facilitaire diensten. Kortom, we komen wel boven de miljoen uit.''

De nieuwe wethouders worden op donderdag 14 juni geïnstalleerd.

*Kosten voor in totaal vier jaar, dus niet per jaar.


Foto: Digitaal Dagblad