EVB wil opheldering over huiselijk geweld

mainImage
EVB wil opheldering over huiselijk geweld

Echt voor Barendrecht (EVB) wil van het College van B&W weten hoe het gesteld is met het huiselijk geweld in Barendrecht, en met name de rol van de organisatie Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond daarin.

Het regionale Rotterdamse meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, Veilig Thuis, kampt structureel met grote achterstanden. Signalen van mishandeling worden volgens een onderzoek maar in een kwart tot een derde van de gevallen binnen de wettelijke termijn beoordeeld en afgehandeld.Waarschuwingen dat iemand mogelijk wordt mishandeld kunnen in sommige gevallen maanden onbehandeld blijven.

Rotterdam-Rijnmond, de grootste jeugdhulpregio van Nederland, doet het daarmee veel slechter dan Veilig Thuis in andere regio’s. Medewerkers benadrukken dat noodgevallen na een eerste screening wel direct worden opgepakt.

De fractie van EVB wil onder meer weten of de problemen ook in Barendrecht te herkennen zijn en wat de actuele situatie is. Raadsleden Willem Booij, Ruben van der Leer en Els Schaap-Holsheimer vragen ook specifiek naar het aantal situaties binnen Barendrecht en hoe dit zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Verder wil EVB weten hoe groot de wachtlijst is en welke vervolgstappen er worden ondernomen om de problemen op te lossen.


| Foto: Digitaal Dagblad