EVB wil correspondentie rondom formatie op tafel

mainImage
EVB wil correspondentie rondom formatie op tafel

Echt voor Barendrecht (EVB) wil dat het college van B&W alle verzoeken en aanbevelingen van Barendrechtse burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen die tot het formatieproces behoorden, openbaar maakt.

Fractievoorzitter Lennart van der Linden roept het kersverse college op de correspondentie openbaar te maken op basis van gespecificeerde gegevens als de verzendende partij, de inhoud en strekking van de correspondentie, de inhoudelijke beantwoording door formerende partijen en hoe deze verzoeken en aanbevelingen zich verhouden tot het coalitieakkoord.

Of en op welke wijze het college van B&W de memo's en stukken openbaar gaat maken, is nog niet duidelijk.


| Foto: Digitaal Dagblad.