EVB stelt vragen over hitteplan Barendrecht

mainImage
EVB stelt vragen over hitteplan Barendrecht

Nederland gaat al weken gebukt onder aanhoudende droogte en temperaturen die veelal fluctueren tussen de 25 en 30℃. Bij andere gemeenten is momenteel een zogeheten ‘hitteplan’ van kracht, reden voor Echt voor Barendrecht om hier vragen over te stellen aan het B&W.

Raadslid Jonathan Vrijman is door EVB aangewezen om hier een onderzoek naar te doen. ‘’Verschillende gemeentes zijn begonnen met een zogenaamd hitteplan. Zo is Stadsbeheer Rotterdam begonnen met het extra onderhouden van het openbaar groen in de stad en worden prullenbakken en containers in stadsparken vaker geleegd.’’ En ook in Schiedam staat op scherp, ‘’In het Beatrixpark in Schiedam heeft de gemeente Schiedam na brand al gewaarschuwd dat bij een volgende brand, barbecueën in het park wordt verboden.’’

De volgende vragen zijn door EVB bij het college van burgemeester en wethouders ingediend:


  1. Bestaat er in onze gemeente ook een gemeentelijk hitteplan? Zo ja, waaruit bestaat dit? Zo nee, waarom niet?

  2. In onze gemeente zijn er verschillende recreatie- en natuurgebieden waar ondanks de droogte ook afgelopen weekend weer volop werd gebarbecued, bijvoorbeeld langs de Oude Maas en in de Zuidpolder bij natuurspeelplaats Barendbos. Zijn er in de genoemde of andere recreatie- of natuurgebieden vergelijkbare risico’s op brand als in het Beatrixpark in Schiedam? Zo ja, welke preventieve maatregelen kan het College inzetten om risico’s op brand te beperken?

  3. Beschikt het College over scenario’s of plannen om de risico’s op brand bij aanhoudende droogte in de natuurgebieden en parken van Barendrecht te beheersen? Zo nee, is het College bereid om hiervoor een noodplan op te stellen?

  4. Op welke praktische wijze zal de gemeente Barendrecht uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid in het geval van een Nationaal Hitteplan? En op welke wijze zal de GGD-Rotterdam Rijnmond de lokale uitvoering van het Nationale Hitteplan vormgeven ter ondersteuning van onze gemeente? Is hier ook sprake van een wijkgerichte aanpak, bijvoorbeeld een focus op maatregelen in wijken, buurten, straten en gebouwen die het meest kwetsbaar zijn voor hitte? En is er daarnaast oog voor specifieke locaties met een grote aanwezigheid van kwetsbare groepen zoals woonzorglocaties?


Foto: Digitaal Dagblad