EVB stelt vervolgvragen over vluchtelingen

mainImage
EVB stelt vervolgvragen over vluchtelingen

De fractie van Echt voor Barendrecht heeft in september in een oriënterende commissievergadering Samenleving bij bespreekpunt 4 ‘Stand van zaken monitoring en participatie vergunninghouders’ de urgentieverlening voor huisvesting van statushouders aan de orde gesteld. Nu stelt de politieke partij vervolgvragen.

De fractie van EVB vond dat er goed gekeken moest worden of de urgentieverlening voor statushouders kon worden geschrapt, ten behoeve van bijvoorbeeld Barendrechtse jongeren. Tevens heeft EVB vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de situatie in de Lekstraat, omdat bewoners de vluchtelingen als overlastgevend zouden ervaren. Tenslotte heeft EVB het gemeentelijk vastgoed willen bespreken, dat gebruikt werd sinds 2016 voor verhuur vanwege de ''grote'' instroom van statushouders.

Tijdens deze oriënterende vergadering zijn door wethouder Nico Bults drie toezeggingen gedaan:
1. Opleveren van een plan van aanpak binnen zes weken inzake problematiek overlast van statushouders in de Lekstraat
2. Opleveren van een brief over wel/geen noodzaak urgentiebepaling 25% beschikbaarheidstelling aan statushouders van vrijkomende woningen in sociaal segment.
3. Opleveren van een brief over visie college inzake verhuurd gemeentelijk vastgoed welk thans een bestemming huisvesting statushouders geniet.

''Ruim vier weken later zijn er in opvolging van deze toezeggingen bij EVB nog geen brieven en/of een plan van aanpak bekend. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen'', aldus EVB.

1. Wat is de stand van zaken van het plan van aanpak? Wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
2. Wanneer worden de brieven inzake de urgentiebepaling en de visie van het college inzake gemeentelijk vastgoed naar de raad gestuurd?


Foto: Digitaal Dagblad