De Jonge roept hulp in van fractievoorzitters

mainImage
De Jonge roept hulp in van fractievoorzitters

Wethouder Tanja de Jonge (van cultuur) heeft afgelopen week middels een brief de hulp ingeroepen van de fractievoorzitters bij de formulering van de opdracht voor een onderzoek naar het sturings- en exploitatiemodel van de businesscase van Het Kruispunt, in het bijzonder de financiële aannames. Zij heeft een comceptvoorstel gedaan, waarop de fractievoorzitters uiterlijk donderdag 6 december hun op- en aanmerkingen kunnen geven. Door het bureau BMC is kortgeleden (a € 34.000,-) een onderzoek naar het bruisende ontmoetingscentrum van Barendrecht gedaan, maar dat rammelde aan alle kanten.

Dit was mede voor het CDA (in de persoon van Johan Lengkeek) aanleiding om gesteund door de andere coalitiepartijen een nieuwe motie in te dienen. Het is wel opvallend dat een wethouder bij de formulering van een dergelijke opdracht hulp vraagt aan de fractievoorzitters die normaliter in de raad een controlerende en kaderstellende taak hebben.

De raad heeft tijdens de laatste vergadering ook aangegeven met BMC in gesprek te willen over het niet in overeenstemming zijn van opdracht en resultaat van het onderzoek. De raad wil eveneens dat er overleg wordt gevoerd met de partners in Het Kruispunt en daarin als eerste de onderlinge samenwerking wordt besproken. Het is nog niet zeker dat het onderzoek weer extern wordt uitgevoerd. VVD-raadslid Simon Kelder toonde zich er eerder op deze website een voorstander van om het onderzoek intern te laten uitvoeren.

De concept onderzoeksopdracht van wethouder Tanja de Jonge luidt als volgt:

Het doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre het exploitatiemodel van de businesscase het Kruispunt rendabel is en aanbevelingen aan de partners van het Kruispunt te doen wat er (eventueel) voor nodig is om daar verbeteringen in aan te brengen. Aan de hand van onder andere documentstudies en interviews met partners van het Kruispunt wordt inzicht verkregen in welke mate aannames bijdragen aan het exploitatiemodel.

Concept onderzoeksvragen
Welke aannames liggen ten grondslag aan het sturings- en exploitatiemodel van de business case het Kruispunt zoals in het raadsvoorstel van 13 oktober 2015, of latere aanpassingen daarop, gepresenteerd?
Welke afspraken zijn gemaakt tussen partners van het Kruispunt over het realiseren van deze aannames, in het bijzonder de financiële aannames?
In hoeverre zijn de aannames in 2016, 2017 en verwacht 2018 gerealiseerd?
Wat is de inschatting voor de realisatie van de aannames in 2019, 2020, 2021?
Welke aanpassingen en verbeteringen in het besturings- en exploitatiemodel van de business case het Kruispunt zijn nodig om tot een sluitende meerjarige exploitatie te komen?


| Foto: Digitaal Dagblad