Benoeming nieuwe kinderburgemeester

mainImage
Benoeming nieuwe kinderburgemeester

Op 18 september wordt in Barendrecht de eerste raadsvergadering na het zomerreces gehouden. Tijdens die raadsvergadering wordt de nieuwe kinderburgemeester benoemd. Andere onderwerpen zijn het strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam en Intensiveren aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.


| Foto: Digitaal Dagblad.