De Hypotheekshop in de buurt (350×350)

Tijdens de Open Monumentendag in Barendrecht stelde de Erfgoedcommissie de volgende vraag centraal: “Kijk eens anders naar je dorp, wat ziet u dan voor moois?”. De Erfgoedcommissie had deze vraag laten onderzoeken en de uitkomsten werden gepresenteerd door architectuurhistoricus Wijnand Galema. Hij presenteerde zijn bevindingen aan de hand van de volgende thema’s: de dijkstructuur en waterbeheersing, het agrarische landschap, de industrialisatie, de eerste dorpsuitbreiding en vroeg naoorlogse wijken en de vernieuwing in Barendrecht. Hierbij lag deze keer niet de nadruk op rijks- en gemeentelijke monumenten maar juist ook op andere ‘pareltjes’, zoals wethouder Luijendijk treffend zei tijdens zijn opening in de trouwzaal van de Barendrechtse Watertoren.

Deze pareltjes kunnen in aanmerking komen voor de status ‘beeldbepalende panden’ van Barendrecht. Hierbij is de Erfgoedcommissie ook geïnteresseerd in hoeverre bij die inventarisatie, panden over het hoofd waren gezien. Om die reden mochten gedurende de middag Barendrechters op een kaart aangeven welke panden of objecten de Erfgoedcommissie mogelijk waren vergeten. Er kwamen interessante aanvullingen zoals de poorten en het hekwerk bij de bruggetjes aan de Voordijk. In het najaar zal de Erfgoedcommissie de complete inventarisatie op informatieavonden presenteren aan de Barendrechtse bevolking.

Een pareltje dat langs kwam in de presentatie van de heer Galema, was het gebouw ‘t Trefpunt aan de Dr.Kuijperstraat dat met sloop wordt bedreigd. Daarover heeft de Erfgoedcommissie al eerder aan het College van Burgemeester en Wethouders een ongevraagd advies gegeven. In dit ongevraagde advies vraagt de Erfgoedcommissie de sloop te heroverwegen omdat ’t Trefpunt een kenmerkend gebouw is uit de periode 1950-1970. Deze gebouwen verdwijnen in een snel tempo uit het centrum van Barendrecht zoals het gemeentehuis dat zijn authentieke jaren 60 uitstraling heeft verloren en verschillende scholen uit die tijd zoals aan de Kruidentuin en de Binnenlandse Baan. ‘t Trefpunt zou naar de mening van de Erfgoedcommissie uitstekend voor een nieuwe functie in aanmerking komen zoals een kluswoning of als ruimten voor startups. De Erfgoedcommissie roept het college op om met de bewoners van Barendrecht een nieuwe bestemming voor dit kenmerkende gebouw te zoeken.

De Erfgoedcommissie kijkt met tevredenheid terug op de Open Monumentendag; de opening in de trouwzaal bij de Watertoren was goed bezocht en ook gedurende middag kwamen er zo’n 60 personen langs die hun ideeën in brachten. De Watertoren kon ook nog worden bezocht en daar werd door ongeveer 50 mensen gebruik van gemaakt die konden genieten van het uitzicht over Barendrecht.

Reageer op dit artikel