De Hypotheekshop in de buurt (350×350)

Met de komst van Jur van Rietschoten als bestuurslid, is Present Barendrecht volledig op sterkte. “We zijn als bestuur heel blij dat wij in de persoon van Jur een betrokken, ervaren bestuurder aan boord hebben die ook nog eens beschikt over een groot zakelijk netwerk binnen Barendrecht” aldus Present voorzitter Martijn van Meppelen Scheppink. “Jur voert samen met zijn zoon de directie over familiebedrijf Van Rietschoten Office Point en daarnaast is hij maatschappelijk en kerkelijk actief. Omdat wij als Present graag aansluiten bij de talenten en belangstelling van mensen hebben wij Jur gevraagd om vanuit zijn rol als bestuurslid andere bedrijven net zo enthousiast te maken voor het werk van Present als hij dat zelf al jaren is. En daarop heeft Jur volmondig ja gezegd. ”aldus van Meppelen Scheppink.

Bedrijven kunnen via Present actief lokaal betrokken zijn door zich bijvoorbeeld met collega’s op een teamdag in te zetten tijdens een maatschappelijk project, maar zij kunnen ook projecten die door anderen uitgevoerd worden ondersteunen met middelen en materialen. Mogelijkheden genoeg dus om via Present lokaal betrokken te zijn bij diegenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting Present is een non profit organisatie die, gesteund door giften van fondsen en bijdragen van lokale organisaties en ondernemingen, bruggen slaat tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn.  Nut en noodzaak van alle Present projecten wordt door maatschappelijke organisaties getoetst.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!