Rabobank Clubkascampagne (250×250)

GroenLinks heeft in een brief vragen gesteld over de luchtverontreiniging. ”Luchtverontreiniging heeft een groot risico voor de gezondheid. Barendrecht ligt wat dat betreft in een kwetsbaar gebied (veel verkeer op snelwegen en rondwegen, industrie, scheepvaartverkeer enz.).” aldus GroenLinks. Raadsleden ontvangen jaarlijks de rapportage van de DCMR. In deze verantwoording wordt gerapporteerd over de gehele regio gebaseerd op een beperkt aantal meetpunten (niet in Barendrecht). Bij het vaststellen of wijzigen van bestemmingsplannen wordt ook gerapporteerd over de luchtkwaliteit en de verwachte luchtkwaliteit. De fractie heeft behoefte aan meer specifieke, lokale en actuele informatie.

De vragen:
1. Wordt de luchtkwaliteit in verschillende delen van Barendrecht continue gemonitord?
2. Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten over een periode van vier jaar?
3. Zo nee, waarom wordt er niet continue gemonitord?
4. Zo nee, wat zijn de risico’s in Barendrecht en op basis van welke gegevens zijn die risico’s gebaseerd.
5. Wat zijn de hotspots/plaatsen waar de grenswaarden worden overstegen op het gebied van luchtverontreiniging in Barendrecht?
6. Welke maatregelen worden genomen om de luchtverontreiniging op die hotspots te verminderen?

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!