Sanisale Barendrecht (350×350)

Het einde van 2017 nadert. Traditioneel een periode van bezinning en saamhorigheid. En een periode van ‘lijstjes’. Voor EVB een mooi moment om vandaag en morgen (deel II) terug te blikken op 2017 én op de politieke periode 2014-2018. In 2014 vertrouwde maar liefst 30% van de Barendrechts EVB hun stem toe. EVB was de grootste politieke nieuwkomer van Nederland. Politici wordt vaak verweten dat zij hun beloften niet nakomen. Hoe zit dat voor EVB? Dat is eenvoudig na te gaan. We hadden in 2014 een 10-puntenplan, dat we makkelijk nu kunnen toetsen op realisatie.

Wat stond er in ons verkiezingsprogramma en hebben we waargemaakt?
1. De zondag openstelling van de regionale winkelboulevards Vaanpark en Reijerwaard is gerealiseerd. Dat heeft gezorgd voor extra werkgelegenheid (banen);
2. Er is een nieuwe centrumaanpak ontwikkeld. Die is realistisch én in uitvoering: er wordt op diverse plekken gewerkt aan een beter centrum. De oude centrumontwikkeling met duizenden vierkante meters extra winkelruimte en een geldverslindende parkeergarage zijn geschrapt.
3. Er is een plan ontwikkeld om de beleving van de historische dorpskern te versterken. Deze visie is vrijwel unaniem vastgesteld door de gemeenteraad. En de watertoren heeft daarin een prominente plek. De realisatie behoeft overigens nog wel wat aandacht;
4. In Barendrecht géén betaald parkeren;
5. De bibliotheek is terug in het Kruispunt. Sterker nog: het Kruispunt is qua uitstraling en belevenis flink verbeterd, een voorziening om trots op te zijn;
6. Er is beter beleid voor lokale inkoop. De gemeente stelt reële eisen. Lokale ondernemers worden meer betrokken en krijgen betere kansen op opdrachten van de gemeente;
7. Het gratis OV voor 65+’ers is ingevoerd;
8. Het jongerencentrum is na jaren getouwtrek, gerealiseerd;

Wat hebben we uit ons verkiezingsprogramma NIET waargemaakt?
Niet al onze verkiezingspunten hebben we kunnen waarmaken. Namelijk de volgende twee:
1. De BAR overeenkomst is (nog) niet beëindigd. Maar we zetten daar wel op in. Van de regeling kan in 2020 afscheid genomen worden en wat EVB betreft doen we dat.
EVB gaat voor een zelfstandige en slagvaardige eigen ambtelijke organisatie, voor wie de Barendrechtse inwoners centraal staan. Dat is ook punt 1 van ons verkiezingsplan 2018-2022;
2. Het project Nieuw Reijerwaard is niet beëindigd. Er is wel veel veranderd: beperking van risico’s, de economische crisis ligt achter ons en de juridische strijd is voorbij. Aan dit project blijven voor Barendrecht miljoenenrisico’s kleven. EVB wil zo snel en zo gunstig mogelijk van die financiële molensteen om de nek, af. Binnenkort volgt een uitgebreide update van ons standpunt.

Foto: Terugkeer van bibliotheek in Het Kruispunt in Barendrecht.

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!