VVD Barendrecht – Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De politieke partij Echt voor Barendrecht heeft maandag vragen aan het College van B&W gesteld over de aanhoudende fietsendiefstallen bij het Dalton Lyceum. Onlangs verwijderde de gemeente de hekken om het terrein. De school heeft camera’s opgehangen maar mag omwille van de privacy niet het hele terrein in beeld brengen.

Echt Voor Barendrecht heeft de volgende vervolg vragen:
1. Kunt u aangeven waarom de hekken rondom het fiets parkeerterrein bij het Dalton Lyceum zijn weggehaald?
2. Kunt u aangeven of er een toename is geconstateerd van fietsendiefstal bij het Dalton Lyceum nadat de hekken zijn verwijderd?
3. Wat voor alternatieve maatregelen stelt het College voor om specifiek fietsendiefstal bij het Dalton Lyceum tegen te gaan? Zo ja, op welke termijn kan dit plaatsvinden?
4. Naast preventieve maatregelen moet er ook aandacht zijn voor de jacht op fietsendieven. Met lokfietsen of cameratoezicht kan de pakkans worden vergroot. Bent u voornemens om lokfietsen of cameratoezicht in te zetten bij het Dalton Lyceum. Zo, nee waarom niet?
5. Als je online aangifte wilt doen bij de politie van fietsendiefstal kost dat redelijk wat tijd, maar leidt standaard ook tot een reactie op de aangifte dat het “geen onderzoekszaak” is. Wat vind u van deze standaard reactie dat het geen onderzoekszaak Is?

De vragen zijn namens EVB gesteld door Kees Takken.

Reageer op dit artikel