Geen bijdrage aan de verspillingsmeter

mainImage
Geen bijdrage aan de verspillingsmeter

De column van Rene Dons in zijn Barendrechts Dagblad vraagt wat mij betreft om een reactie. Ik sluit niet uit dat René daarom bedoelde column heeft geschreven. Het is al geruime tijd geen geheim dat het zo fraai verbouwde Kruispunt in de gemeenteraad de nodige aandacht blijft vragen. De functie van Het Kruispunt is op geen enkele wijze een punt van discussie en er is daar over ook geen enkele twijfel bij welke politieke partij dan ook. Dat de gebruikers zich volledig inzetten om tot successen te komen is eveneens volstrekt helder. Het theater kent in de persoon van Irene Pronk een enthousiaste en zeer deskundige directrice. Samen met alle medewerkers(sters) heeft zij in korte tijd het theater een zeer belangrijke plaats in onze gemeente gegeven met een nog steeds groeiend bezoekersaantal tot gevolg.Over de bibliotheek zijn eveneens alleen maar positieve geluiden.


Bekend is dat een belangrijke medegebruiker te weten de horecaondernemer het nog steeds heel moeilijk heeft op financieel gebied. Bij de keuze van een horecaexploitant werd na de verbouwing uitgegaan van een bepaald bedrag als huurinkomst voor de gemeente. Een stevig bedrag dat wellicht enkele Barendrechtse ondernemers deed besluiten af te zien van een overeenkomst met de gemeente.


Tot op vandaag is duidelijk dat het beoogde huurbedrag bij lange na niet betaald kan worden door de huidige exploitant. Sterker, er werden tussentijds afspraken gemaakt met als doel de ondernemer wat ‘lucht’ te geven op financieel gebied. Er is tot op heden geen enkel signaal dat het aanvankelijk beoogde huurbedrag kan worden betaald. Het is niet wenselijk als gemeenteraad de ogen te sluiten voor de werkelijkheid. We kunnen niet het risico nemen dat er op enig moment veel meer gemeenschapsgeld dan afgesproken naar Het Kruispunt moet. Het is bovendien onzuiver een horecaondernemer te subsidiëren .


Een volstrekte misvatting is dat we als gemeenteraad nu opnieuw aandringen op een extern onderzoek. Zeker na de ervaring met BMC is dat absoluut niet het geval. Ik ben het met René Dons eens dat we bedoeld onderzoek intern kunnen organiseren. Net als wat betreft het nieuwe plein ben ik van mening dat we met elkaar de politieke pet even moeten kunnen afzetten en gezamenlijk moeten trachten een oplossing te vinden. Er zijn meer dan voldoende capabele personen beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan het gevraagde onderzoek.


Dus wat mij betreft even geen coalitie en oppositie, maar met elkaar de handen ineen slaan en snel aan de slag. Ook nu niet gaan ‘zwarte pieten’ en zoeken naar beschuldigingen aan wie dan ook.

Integendeel! Het Kruispunt moet vooruit met een goed businessplan en met elkaar respecterende gebruikers die bereid zijn tot samenwerking.


Alle Barendrechters hebben belang bij een goed en financieel gezond cultureel centrum. Laten we dan ook als alle Barendrechtse politiek partijen meewerken om beoogd doel te bereiken.Foto: Digitaal Dagblad