Heeft u goede ideeën voor de gemeente Barendrecht en wilt u die graag met het college van B en W delen? Ga dan vandaag tijdens het ZomerFeest tussen 11.00 uur en 15.00 uur in gesprek met de kersverse wethouders. Zij hebben zich gesplitst in twee groepen en staan in een stand tegenover eetcafé Diggels in Dorpsstraat.