Op 18 september wordt in Barendrecht de eerste raadsvergadering na het zomerreces gehouden. Tijdens die raadsvergadering wordt de nieuwe kinderburgemeester benoemd. Andere onderwerpen zijn het strategisch beleidsplan 2019-2022 politie eenheid Rotterdam en Intensiveren aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.