Mastenbroek (350×350)

In 1985 zijn de kleuterschool en de lagere school gefuseerd tot basisschool, een instituut waar de basis wordt gelegd voor het verdere leven in cognitief en sociaal opzicht. Aan de jonge mens worden in de eerste fase van het leven basisvaardigheden aangereikt.
Wat zijn dan die basisvaardigheden? Wat hoort er allemaal aan de orde te komen? Als je je oor te luisteren legt moet er steeds meer verzorgd worden door de leerkrachten in de basisschool.

Ga er maar aanstaan. Naast de traditionele basisvaardigheden rekenen en taal wordt er tijd besteed aan de oriëntatie op de wereld, al dan niet gegoten in de vakgebieden aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis en natuurkunde. Natuurlijk wordt de creatieve en sportieve vorming niet vergeten.
Een heel belangrijke component is en blijft natuurlijk de sociale vorming. Opvoeding en onderwijs gaan hand in hand. Op zich levert bovenstaande al een vol programma op.
Maar we hebben er in de loop van de tijd nogal wat bij verzonnen.

Mag ik een willekeurig en zeker niet uitputtend rijtje opnoemen?
Wat denkt u van les in sociale media, seksuele voorlichting, multiculturele maatschappijleer, gezonde voeding, een tweede taal, lessen kunst en cultuur met museumbezoek, verplicht bezoek aan de Tweede Kamer, Koningsspelen, het leren van het Wilhelmus, lessen in techniek en ga zo maar door.
Het basisonderwijs wordt overladen met allerlei zaken zonder dat er ergens iets van de lijst verdwijnt.

Wordt het niet eens tijd dat er een herbezinning plaatsvindt?
Moet er niet een brede groep wijze mensen bijeen geroepen worden die zich bezig gaat houden met wat er werkelijk toe doet, wat een mens werkelijk in de basis nodig heeft om te kunnen functioneren in de huidige maatschappij?
Is het niet zo dat te vaak het methodisch materiaal bepaalt wat er aangeleerd wordt? Moeten alle leerlingen wel in staat zijn een spreekbeurt te houden terwijl velen daar heel erg zenuwachtig van worden en dat nooit in de dagelijkse praktijk nodig hebben. Moeten we in de basisschool oefenen met GGD (Grootste Gemene Deler) en KGV (Kleinste Gemene Veelvoud)? Om elk misverstand te vermijden, ik heb het hier over rekenvaardigheden en niet over de Rijksoverheid.
Het zijn zomaar willekeurige voorbeelden van vraagtekens.

Hebben we niet een verkeerde afrekencultuur, lees eindscores en verwijzingspercentages?
Kortom, vele vragen behoeven antwoorden.
We hebben de hele wereld in de school binnen handbereik. Er zijn zoveel moderne mogelijkheden om in te spelen op de laatste ontwikkelingen.
Gelukkig zijn er al heel wat leerkrachten die eigen keuzes maken, die niet uitsluitend slaafs een leerboek volgen, die in staat zijn boeiend en wervend onderwijs te verzorgen. Gelukkig zijn er steeds meer berichten die wijzen in de richting van een toenemende samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Mooi!
Kunnen we het (basis)onderwijs de ruimte geven om te werken aan wat er echt toe doet?
Een mooie uitdaging!

Reageer op dit artikel

Elke avond het laatste nieuws uit Barendrecht? Gratis abonneren!