mainImage

Variabel tarief: antwoorden op veelgestelde vragen

14 januari 2022, 12:11 uur
Barendrechts Gemeentenieuws

Bij het klantcontactcentrum van de gemeente Barendrecht komen vragen binnen over de nieuwe manier van betalen voor afval: het vaste en variabel tarief. In januari geven we in deze krant elke week antwoord op een aantal veelgestelde vragen.

Hoe weet ik wat ik dit jaar ga betalen voor het verwerken van mijn huishoudelijke afval?
In de tweede helft van februari ontvangt u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Daarop staat wat u dit jaar moet betalen voor het verwerken van uw huishoudelijke afval (afvalstoffenheffing). U betaalt dit
jaar alleen het vaste tarief. Na afloop van dit jaar wordt berekend wat u daar bovenop moet betalen voor het PMD+restafval dat u heeft aangeboden (PMD is plastic, metaal en drinkpakken). Dit heet het variabel tarief: 3 euro per minicontainer en 0,75 cent per zak in de ondergrondse restafvalcontainer. De kosten van uw verbruik van 2022 vindt u op de aanslag van 2023. In 2023 betaalt u dus het vaste tarief van 2023 en het variabele deel van 2022. In 2022 betaalt u alleen het vaste tarief van 2022. U kunt vanaf half januari inzien wat u aanbiedt in de restafvalteller op www.svhw.nl/mijn-svhw. Het vaste tarief is afhankelijk
van het aantal personen in uw huishouden. U vindt de vaste tarieven en een aantal rekenvoorbeelden op: www.barendrecht.nl/gemeentebelastingen.

Is er een regeling voor medisch afval?
Heeft u onvermijdbaar medisch afval, zoals incontinentiemateriaal, dialysemateriaal en/of stomamateriaal? Dan komt u in aanmerking voor vermindering van de afvalstoffenheffing. U kunt dit aanvragen via www.svhw.nl/medisch-afval. Hierdoor hoeft u niet extra te betalen als gevolg van uw medisch afval. Maakte u het afgelopen jaar al gebruik van de regeling? Dan ontvangt u binnenkort een brief van SWHV met uitleg over de regeling. Het SVHW int in opdracht van de gemeente de gemeentebelastingen en beoordeelt de aanvraag.

Ik heb een laag inkomen. Kan ik kwijtschelding aanvragen van de afvalstoffenheffing?
Als u een laag inkomen heeft, heeft u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten van de afvalstoffenheffing. Kijk voor informatie over het kwijtschelden van de afvalstoffenheffing op www.svhw.nl/kwijtschelding.
Heeft u het afgelopen jaar kwijtschelding gekregen en u komt ook dit jaar in aanmerking? Dan is dat verwerkt in de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze ligt vanaf half februari bij iedereen op de mat.