‘Woningschaarste is rampzalig’

mainImage
‘Woningschaarste is rampzalig’

De Rotterdamse huurdersorganisaties maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van betaalbare woningen.

Dat schrijven zij in een geheime brief aan wethouder Bas Kurvers van bouwen en wonen. 

De vijf huurdersorganisaties stellen: "Onze zorgen zijn sinds het woonreferendum van 2016 niet afgenomen. De crisis en de verhuurderheffing hebben de schaarste de afgelopen jaren fors doen toenemen. Deze situatie is rampzalig; de huurders en de woningzoekenden zijn hier de dupe van". 

De brief gedateerd 6 november 2018 wil Kurvers niet openbaar maken. Hij vindt dat belangen worden geschaad als hij de brief vrij geeft. 

Het standpunt van de wethouder wordt gerespecteerd door de betrokken huurdersorganisaties van Woonstad, Havensteder, Woonbron, Vestia en SOR. Op hun websites is nochthans niets te lezen over de brief, waarin zij hun bezorgdheid uiten. 

Nog een citaat uit het 'classified' document: "Onze bestuursleden worden bijna dagelijks overstelpt met boze reacties van huurders dat er nauwelijks aanbod is en de wachttijden steeds langer worden. De huurdersorganisaties zijn hier zeer ontstemd over".

Ook over de regionale woningmarkt maken de vijf kritische opmerkingen. "Van alle kanten hebben wij moeten concluderen dat de regio het laat afweten. Met grote beschikbaarheidsproblemen tot gevolg".


Foto: Digitaal Dagblad