Vuurwerkbrillen voor Rehobôthschool

mainImage
Vuurwerkbrillen voor Rehobôthschool

Burgemeester Jan van Belzen reikte vorige week vuurwerkbrillen uit aan de leerlingen van de Rehobôthschool. Hij deed dit samen met de brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Jan van Belzen: “Helaas zijn er toch elk jaar weer vuurwerkverwondingen en slachtoffertjes te betreuren. Met deze les willen we de kinderen bewust maken van het feit dat vuurwerk niet alleen leuk is, maar ook best risico’s met zich meebrengt. Met de informatie van vanmiddag én het gratis beschikbaar stellen van de vuurwerkbril hopen we veilig gedrag te stimuleren en oogletsel door vuurwerk te voorkomen. Ook hebben we de kinderen laten zien dat het van groot belang is dat hulpverleners hun werk moeten kunnen doen.”

Vooraf volgden de groepen 8 van de Rehobôthschool een les “Veilig omgaan met Vuurwerk”. De leerlingen kregen in een leuk en informatief pro- gramma alle aspecten rondom vuurwerk belicht. Deze les wordt aan meer groepen 8 van Barendrechtse scholen gegeven. Ook deze leerlingen ontvangen een gratis vuurwerkbril, beschikbaar gesteld door Pearle Barendrecht.


Foto: Digitaal Dagblad